Menu: DANE PODSTAWOWE

Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę worków foliowych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych Numer postępowania: ZOM/4/2021/O/DWZ

11/05/2021Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia została umieszczona na miniPortalu UZP. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym wariant 1, zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP, którego celem jest zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę worków foliowych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

Redaktor: Agnieszka Aksamit

Deklaracja dostępności

31/03/2021

Redaktor: Agnieszka Aksamit

Kontrole

19/03/2015

Redaktor: Agnieszka Aksamit

Przedmiot działalności

02/12/2014

Redaktor: Agnieszka Aksamit

Księga udziałów

01/12/2014Udziały

Redaktor: Agnieszka Aksamit

Majątek Spółki

30/11/2014majątek

Redaktor: Agnieszka Aksamit

Dane adresowe

13/12/2011Dane teleadresowe spółki

Redaktor: Agnieszka Aksamit

Forma prawna

10/12/2011Forma prawna

Redaktor: Agnieszka Aksamit

Załatwianie spraw

09/12/2011sposób i miejsce załatwiania spraw

Redaktor: Agnieszka Aksamit