Menu: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - OGŁOSZENIA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - OGŁOSZENIA

Nazwa Data Kategoria
Zawarcie umowy ramowej na dostawę oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika o poj. 5000 dm3 do jego magazynowania i dystrybucji 14/07/2020 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zawarcie umowy ramowej na zakup i sukcesywną dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania ulic w sezonie 2020/2021 30/06/2020 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych 24/06/2020 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach na lata 2020 - 2023 29/04/2020 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych w szczególności przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a zwłaszcza przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzące działalność gospodarczą, na terenie miasta Mysłowice 06/04/2020 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę nowego i bieżnikowanego ogumienia samochodowego 10/02/2020 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Sukcesywna naprawa ogumienia samochodowego, 10/02/2020 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę używanych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych 17/12/2019 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę nowej odzieży ochronnej i roboczej 17/12/2019 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę worków foliowych do gromadzenia selektywnych odpadów komunalnych 16/12/2019 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Świadczenie usługi ochrony mienia oraz obsługi kotłowni c.o. Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 13/12/2019 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Usługa sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 13/12/2019 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w mieście Mysłowice 04/09/2019 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zawarcie umowy ramowej na zakup i sukcesywną dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania ulic i chodników w sezonie 2019/2020 23/08/2019 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych 12/06/2019 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Świadczenie usługi ochrony mienia oraz obsługi kotłowni c.o. Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 03/04/2019 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Usługa sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 03/04/2019 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zawarcie umowy ramowej na naprawę ogumienia ogumienia samochodowego 19/02/2019 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę nowego i bieżnikowanego ogumienia samochodowego 19/02/2019 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę nowego i bieżnikowanego ogumienia samochodowego - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 01/02/2019 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę worków foliowych do gromadzenia selektywnych odpadów komunalnych 31/01/2019 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę używanych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych 21/12/2018 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Usługa leasingu pojazdów - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 16/11/2018 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w mieście Mysłowice 17/10/2018 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych do bezpylnego odbioru i transportu odpadów - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 13/09/2018 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zakup i sukcesywna dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 23/08/2018 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w mieście Mysłowice 25/04/2018 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH 24/04/2018 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa używanych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych 31/01/2018 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa worków foliowych do gromadzenia komunalnych odpadów segregowanych 31/01/2018 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Świadczenie usługi ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 24/01/2018 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa nowego i bieżnikowanego ogumienia samochodowego 24/01/2018 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa nowego i bieżnikowanego ogumienia samochodowego - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 04/12/2017 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa nowej odzieży ochronnej i roboczej 04/12/2017 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Wykonanie prac remontowo – budowlanych, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i modernizacja sieci c.o. w budynku Zarządu Spółki w Mysłowicach przy ul. Stadionowej 11 28/08/2017 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa elementów betonowych - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 28/08/2017 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa elementów betonowych - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 09/08/2017 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zakup i sukcesywna dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 09/08/2017 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika o poj. 5000 dm3 do jego magazynowania i dystrybucji 05/07/2017 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa worków foliowych do gromadzenia komunalnych odpadów segregowanych 26/05/2017 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Naprawa ogumienia 24/05/2017 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych 24/05/2017 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa używanych kontenerów stalowych, ocynkowanych na odpady komunalne o pojemności 1100L - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 27/04/2017 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 04/04/2017 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne 22/02/2017 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Świadczenie usługi ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 16/01/2017 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
,,Świadczenie usługi ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach” - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 23/12/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 1430/195 na ul. Piaskowej w Mysłowicach 31/10/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa soli drogowej 06/10/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa nowego kontenera biurowego do wyposażenia PSZOK 31/05/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do bezpylnego odbioru i transportu odpadów komunalnych, w tym popiołu 25/05/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do bezpylnego odbioru i transportu odpadów komunalnych 25/05/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa elementów betonowych 24/05/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
,,Dostawa nowych kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych” 19/05/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
,,Dostawę legalizowanej wagi platformowej wraz z wyposażeniem, montażem i uruchomieniem sprawnego urządzenia” 19/05/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH 17/05/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do bezpylnego odbioru i transportu odpadów komunalnych, w tym popiołu finansowana w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu. 11/04/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do bezpylnego odbioru i transportu odpadów komunalnych, w tym popiołu finansowana w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP 29/03/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do bezpylnego odbioru i transportu odpadów komunalnych finansowana w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu. 25/03/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa używanych kontenerów o pojemności 1100L na odpady komunalne 16/03/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa nowej odzieży ochronnej i roboczej 09/03/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa nowej odzieży ochronnej i roboczej 03/02/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa używanych kontenerów o pojemności 1100L na odpady komunalne 02/02/2016 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Świadczenie usługi ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 31/12/2015 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa nowych pojemników na segregowane odpady komunalne 23/12/2015 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa nowego i bieżnikowanego ogumienia samochodowego 23/12/2015 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa worków na odpady komunalne gromadzone selektywnie 17/12/2015 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne 18/09/2015 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Naprawa ogumienia 16/06/2015 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
,,Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych” 12/06/2015 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 04/05/2015 Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Dostawa nowej odzieży ochronnej i roboczej 19/01/2015 Zamówienia publiczne - ogłoszenia