Menu: ORGANIZACJA SPÓŁKI

ORGANIZACJA SPÓŁKI

Nazwa Data Kategoria
Wydział Komunalny 14/02/2018 Struktura organizacyjna
Pełnomocnik d/s nadzoru i rozliczania rekompensaty 14/02/2018 Struktura organizacyjna
Dział Usług Komercyjnych 14/02/2018 Struktura organizacyjna
Obsługa finansowo - księgowa outsourcing 17/02/2015 Struktura organizacyjna
Obsługa Prawna outsourcing 17/02/2015 Struktura organizacyjna
BHP 17/02/2015 Struktura organizacyjna
Pełnomocnik d/s kontroli i zarządzania jakością 02/01/2015 Struktura organizacyjna
Biuro Zarządu 02/01/2015 Struktura organizacyjna
Dział Utrzymania Ruchu 28/12/2011 Struktura organizacyjna
Dział Oczyszczania Miasta 28/12/2011 Struktura organizacyjna
Zgromadzenie Wspólników 26/12/2011 Organy spółki
Dział Płac i Rozliczeń 13/12/2011 Struktura organizacyjna
Wydział Zarządzania Środowiskowego 12/12/2011 Struktura organizacyjna
Rada Nadzorcza 04/05/2011 Organy spółki
Zarząd Spółki 30/12/1998 Organy spółki