Rejestr Zmian

Jesteś tutaj:

Rejestr zmian

  • Data: określa dokładny czas wprowadzenia zmiany
  • Tutuł artykułu: pokazuje, które z dokumentów lub informacji zostały dodane, zmodyfikowane lub usunięte
  • Rodzaj operacji: określa typ zmiany
  • Redaktor: wskazuje obobę odpowiedzialną za dokonanie zmiany

Data dokonania zmiany Tytuł artykułu Rodzaj operacji Redaktor
2020-01-23 16:12:25 Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę worków foliowych do Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2020-01-23 16:09:18 Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę worków foliowych do Utworzono Agnieszka Aksamit
2020-01-22 13:41:54 Świadczenie usługi ochrony mienia oraz obsługi kotłowni c.o. Zak Utworzono Agnieszka Aksamit
2020-01-21 15:06:52 Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę nowej odzieży ochro Utworzono Agnieszka Aksamit
2020-01-21 15:03:17 Usługa sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Utworzono Agnieszka Aksamit
2020-01-14 11:53:17 Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę używanych pojemnikó Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2020-01-13 12:05:33 Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę nowej odzieży ochro Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2020-01-13 11:54:16 Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę worków foliowych do Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2020-01-10 11:48:44 Świadczenie usługi ochrony mienia oraz obsługi kotłowni c.o. Zak Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2020-01-02 10:31:10 Usługa sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2019-12-30 14:16:06 Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę nowej odzieży ochro Utworzono Agnieszka Aksamit
2019-12-30 13:46:16 Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę używanych pojemnikó Utworzono Agnieszka Aksamit
2019-12-27 14:56:40 Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę worków foliowych do Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2019-12-27 14:55:19 Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę worków foliowych do Utworzono Agnieszka Aksamit
2019-12-23 14:08:29 Usługa sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Utworzono Agnieszka Aksamit